Tryck

Ansvarig för innehållet på dessa sidor:


fabfab GmbH

VD:

Victoria Herzog, Axel Heinz

Osterbrooksweg 35-45

22869 Schenefeld

Tyskland


HRB 9847 PI

Amtsgericht Pinneberg

Moms-ID: DE-284724668

T: +44 (0) 840308785

F: +49 (0)40 - 771 880 61

E-Mail: kundservice [at] tyg.se


Tvistlösning på nätet

Europeiska kommissionen håller på att utveckla en plattform för konsumentärenden online (OS): https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Vi är inte förpliktade och inte villiga att delta i en tvistlösning inför ett konsumentorganisation.


Länkar

På våra sidor finner du länkar till andra internet-presentationer. Länkar till andra sajter använder du på eget ansvar. Vi står varken för deras innehåll eller deras utsagor. Såtillvida sajter av tredje distributörer innehåller olagliga, framför allt straffbara, högerextremistiska, barnpornografiska, skymfande eller dylikt, tar vi uttryckligen avstånd från dessa. Om du lägger märke till olagliga länkar, ber vi dig att informera oss. Vi kommer att kolla dessa länkar och iv givna fall släcka dem.


Copyright

Denna webb-sajt inklusive alla texter, innehåll, bilder, logotyper, grafiker och hela lay-outen underlägger världsvitt upphovsrättslagstiftningen. Vid otillåten användning, vidare- eller återgivning av webb-sajter eller deras innehåll kan den ansvarige förföljas både civil- och starffrättsligt. I Förbundsrepubliken Tyskland kan dett i enskilt fall leda till fängelsestraff (upp till fem år) kan brott mot upphovsmannarätten straffas – i vissa fall även mycket hårdare. Har du intresse i enskilda innehåll av sajten, vänligen mejla till: kundservice [at] tyg.se. Vi kommer då att meddela skriftligt tillstånd att använda sajten.

© konradbak@fotolia.com, © detailblick@fotolia.com, © Light Impression@fotolia.com, © ulucceylani@fotolia.com, © andreas reimann @ fotolia.com, © Light Impression @ fotolia.com