fabfab GmBH:s integritetspolicy

EU:s allmänna dataskyddsförordning (kallas genomgående GDPR) gäller i hela Europa. Vi vill informera dig om hur personuppgifter behandlas av vårt företaget i enlighet med denna förordning (jämför artiklar 13 och 14 GDPR). Om du har frågor eller kommentarer gällande denna integritetspolicy kan dessa skickas till e-postadressen som anges under punkt 2 respektive 3.

I. Översikt

 1. Tillämpningsområde
 2. Ansvarig
 3. Personuppgiftsombud
 4. Datasäkerhet

II. Behandling av personuppgifter i detalj

 1. Allmänt om behandling av personuppgifter
 2. Besök på webbplatsen/appen
 3. Nyhetsbrev
 4. Ansökan
 5. Kundtjänst
 6. Orderbehandling
 7. Spårning

III. Registrerades rättigheter

 1. Rätt att göra invändningar
 2. Rätt till tillgång
 3. Rätt till rättelse
 4. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
 5. Rätt till begränsning av behandling
 6. Rätt till dataportabilitet
 7. Rätt att göra invändningar vid samtycke
 8. Rätten att inge klagomål

I. ÖVERSIKT

I detta avsnitt av integritetspolicyn hittar du information om tillämpningsområde, personuppgiftsansvarig, dess personuppgiftsombud och dataskydd.

1. Tillämpningsområde

Fabfab GmbH:s behandling av personuppgifter kan delas i två kategorier:

- I syftet att fullgöra avtalet med fabfab GmbH behandlas alla data som krävs. Om tredje part är delaktig i fullgörandet av avtalet, t.ex. logistikföretag eller leverantörer av betalningstjänster, överförs dina uppgifter i den utsträckning som krävs.

- Öppnas annonser, speciellt för fabfab GmbH:s e-handel, sker ett utbyte av vissa data mellan din enhet och våra servrar. Dessa data kan vara personuppgifter. Data som samlas på detta sätt kan användas bl.a. för att optimera vår webbplats eller visa annonser i din webbläsare.

Denna integritetspolicy gäller följande:

- våra webbplatser stoffe.de, stoffen.net, myfabrics.co.uk, kankaita.com, tissus.net, telas.es, stofkiosken.dk, tecidos.com.pt, tyg.se, tkaniny.net, latka.cz, tessuti.com samt fabfab.com.

- alltid när en av våra plattformar hänvisar till denna integritetspolicy (t.ex. webbplatser, underdomäner, appar, webbtjänster eller involvering av tredjesidor) oavsett hur dessa öppnas eller används. Alla våra tjänster kallas “tjänster”.

2. Ansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer över syftet och hjälpmedel som används för behandling av personuppgifter i samband med tjänsterna

fabfab GmbH

Osterbrooksweg 35-45

D-22869 Schenefeld

Deutschland

Telefon: +49 40 609 459 10

E-Mail: kundservice [at] tyg.se

3. Personuppgiftsombud

Du kan kontakta vår personuppgiftsombud på följande sätt:

Kontaktformulär: https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH

Dipl.-Kfm. Marc Althaus

Frapanweg 22

D-22589 Hamburg

Deutschland

4. Datasäkerhet

För att utveckla åtgärder som krävs enligt artikel 32 GDPR och uppnå en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken har vi etablerat ett system för hanteringen av informationssäkerhet.

II. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I DETALJ

I denna del av integritetspolicyn hittar du information om behandling av personuppgifter inom ramen för våra tjänster. För att göra detta mer översiktligt har vi sorterat denna information efter våras tjänsters funktioner. Används våra tjänster normalt, kan flera funktioner och därmed olika behandlingar gäller i rad eller samtidigt.

1. Allmänt om behandling av personuppgifter

Om inte annat anges gäller för alla behandlingsprocesser som beskrivs nedan:

a. Ingen skyldighet att tillhandahålla data

Enligt avtal eller lag finns ingen skyldighet att tillhandahålla personuppgifter. Du är inte skyldig att tillhandahålla data.b. Följden av att inte tillhandahålla data

Tillhandahålls inga obligatoriska data (data som markeras som obligatoriska) har detta som följd att vidrörande tjänster inte kan tillhandahållas. Annars har detta möjligtvis som följd att våra tjänster inte kan tillhandahållas i samma form eller kvalitet.

c. Medgivande

I vissa fall har du möjligheten att samtycka till behandling av dina data (i förkommande fall delar av datan) som beskrivs nedan. I dessa fall informerar vi dig i samband med respektive medgivande separat om alla modaliteter och omfattningen av detta medgivande och syftet med behandlingen.

d. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Om vi överför personuppgifter till tredjeländer, dvs. länder utanför europeiska unionen, sker detta uteslutande i enlighet med gällande lag.

Dessa formkrav regleras i artikel 44–49 GDPR.

e. Värdtjänster vid externa tjänsteleverantörer

Vår databehandling sker mestadels med hjälp av så kallade värdtjänster som tillhandahåller lagringsutrymme och behandlingskapacitet i deras datacenter och under vår ledning även behandlar personuppgifter å våra vägnar. Dessa tjänsteleverantörer behandlar data antigen uteslutande inom EU eller så garanterar vi med hjälp av EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser en lämplig dataskyddsnivå.

f. Överföring till myndigheter

Vi överför personuppgifter till myndigheter (inklusive brottsbekämpande myndigheter), när detta krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vi omfattas av (rättslig grund: artikel 6 punkt 1 c) GDPR) eller detta krävs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (rättslig grund: artikel 6 punkt 1 f) GDPR).

g. Lagringstid

Vi lagrar inga personuppgifter längre än vad som krävs för respektive behandlingssyfte. Krävs datan inte längre enligt avtalsenliga eller rättsliga förpliktelser raderas datan regelbundet, om inte denna temporära lagring är fortsatt nödvändigt. Skälen till detta kan t.ex. vara följande:

 • Fullgöra handelsrättsliga och skattemässiga lagringskrav
 • För att behålla bevismaterial för rättstvister inom ramen för lagstadgad preskription

Dessutom kan vi lagra dina data i längre tid om du uttryckligen har samtyckt detta.

h. Datakategorier

 • Kontoinformation: Användarnamn och lösenord
 • Personuppgifter: Titel, kön, förnamn, efternamn, födelsedatum
 • Adressuppgifter: Gata, husnummer, i förekommande fall adresstillägg, postnummer, postort, land
 • Kontaktuppgifter: Telefonnummer, faxnummer, e-postadress(er)
 • Uppgifter om utbildningen: Studium, högskola, tid
 • Inloggningsuppgifter: Information om tjänster, som du har använt för inloggningen; tidpunkt och teknisk information om inloggningen, bekräftelse och utloggning; data som du har angett vid registreringen
 • Orderinformation: Produkter som du har beställt, priser, betalnings- och leveransinformation
 • Betalningsinformation: Kontodata, kreditkortsdata, data om andra betaltjänster som PayPal
 • Åtkomstuppgifter: Datum och tid när du besökte våra tjänster; webbplatsen via vilken systemet kom på vår hemsida; öppnade hemsidor vid besöket; data om sessionsidentifierare (sessions-ID); dessutom följande information om datorsystemet: vilken IP-adress som använts, vilken webbläsare och version, vilken enhet, vilket operativsystem och liknande teknisk information.
 • Uppgifter om ansökan: CV, betyg, intyg, arbetsprover, certifikat, bilder

2. BESÖK PÅ WEBBPLATSEN/APPEN

Här beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker våra tjänster. Vi vill framför allt påpeka att överföringen av åtkomstuppgifter till externa tjänsteleverantörer (se punkt b) krävs på grund av hur överföringen av information på internet fungerar.


a. Information om behandling

Datakategorier Syftet Rättslig grund I förekommande fall legitimt intresse Lagringstid
Åtkomstuppgifter Anslutning, presentation av tjänsternas innehåll, upptäckten av attacker mot vår webbplats genom ovanliga aktiviteter, feldiagnos Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO välfungerade tjänster, datasäkerhet och säkerhet av affärsprocesser, förebygga missbruk, förebyggande av skada genom attacker på informationssystem 14 dagar

b. Mottagare av personuppgifter

Mottagarkategori Berörda uppgifter Rättslig grund för överföringen I förekommande fall legitimt intresse
Tjänsteleverantör av värdtjänster och appar samt externa innehållsleverantörer som tillhandahåller innehåll (t.ex. bilder, videoklipp, inbäddade inlägg från sociala nätverk, banderoller, typsnitt, uppdateringsinformation) som krävs för att visa tjänsten Åtkomstuppgifter Personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR) fungerande tjänster, (snabbare) presentation av innehållet
IT-säkerhetstjänsteleverantörer Åtkomstuppgifter Personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR) Förebyggande av attacker genom att utnyttja säkerhetsluckor/svagheter

3.1 Nyhetsbrev (prenumeration)

Vad som händer med dina personuppgifter i samband med en prenumeration på vårt nyhetsbrev beskrivs här:


a. Information om behandling

Datakategorier Syftet Rättslig grund I förekommande fall legitimt intresse Lagringstid
E-postadress Verifikation av registreringen (double-opt-in), nyhetsbrevsutskick Art. 6 Avs. 1 bokstav. a) GDPR Nyhetsbrevets varaktighet
Huvudsakliga personuppgifter Individuell anpassning av nyhetsbrevet Art. 6 Avs. 1 bokstav a) GDPR Nyhetsbrevets varaktighet
Uppgifter om registrering/avregistrering Spårbarhet för registrering/bekräftelse/avregistrering av nyhetsbrev Art. 6 Avs. 1 bokstav f) GDPR Bevis på registrering/bekräftelse/avregistrering av nyhetsbrev Nyhetsbrevets varaktighet (avregistreringsdata som är obegränsade till ansvarsskyldighet)
Användningsprofildata nyhetsbrev/ spårning intresseorienterad utformning av nyhetsbrevet Art. 6 Avs. 1 bokstav f) GDPR Förbättring av våra tjänster,reklamändamål Nyhetsbrevets varaktighet

b. Mottagare av personuppgifter

Mottagarkategori Berörda uppgifter Rättslig grund för överföringen I förekommande fall legitimt intresse
Tjänsteleverantör för nyhetsbrevsutskick alla uppgifter som nämns i a. Orderbehandling (artikel 28 GDPR)

3.2 Nyhetsbrev (direktreklam i samband med inköp av varor)

Vad som händer med dina personuppgifter i samband med mottagandet av vårt nyhetsbrev i samband med köp av en vara från oss, beskriver vi här:


a. Information om behandling

Datakategorier Syftet Rättslig grund I förekommande fall legitimt intresse Lagringstid
E-postadress Nyhetsbrevsutskick Art. 6 Avs. 1 Bokstav f) GDPR Direktmarknadsföring i samförstånd med avsnitt 7 (3) UWG (lagen om illojal konkurrens). Fram till dess att invändning mot hanteringen inkommer
Personliga huvuduppgifter Anpassning av nyhetsbrevet Art. 6 Avs. 1 Bokstav f) GDPR Direktmarknadsföring i samförstånd med avsnitt 7 (3) UWG (lagen om illojal konkurrens). Fram till dess att invändning mot hanteringen inkommer
Data för avslutande av prenumeration Spårbarhet för avregistrering av nyhetsbrevet Art. 6 Avs. 1 Bokstav f) GDPR Bevis på avregistrering av nyhetsbrevet Obegränsad för att uppfylla ansvarsskyldigheten.
Användningsprofildata nyhetsbrev/ spårning intresseorienterad utformning av nyhetsbrevet Art. 6 Avs. 1 Bokstav f) GDPR Förbättring av våra tjänster, reklamändamål Fram till dess att invändning mot hanteringen inkommer

b. Mottagare av personuppgifter

Mottagarkategori Berörda uppgifter Rättslig grund för överföringen I förekommande fall legitimt intresse
Tjänsteleverantör för nyhetsbrevsutskick alla uppgifter som nämns i a. Orderbehandling (artikel 28 GDPR)

4. Ansökan

Under en pågående ansökningsprocess behandlar vi dina personuppgifter på följande sätt:


a. Information om behandling

Datakategorier Syftet Rättslig grund I förekommande fall legitimt intresse Lagringstid
Adressuppgifter, kontaktuppgifter Identifiering, kontakt, kommunikation angående ingående av avtal artikel 6 punkt 1 b) GDPR 6 månader
Personuppgifter Identifiering, kontakt, verifikation av åldern artikel 6 punkt 1 b) GDPR 6 månader
Uppgifter om ansökan Val av kandidat artikel 6 punkt 1 b) GDPR 6 månader

b. Mottagare av personuppgifter

Mottagarkategori Berörda uppgifter Rättslig grund för överföringen I förekommande fall legitimt intresse
Tjänsteleverantörer för förvaltning av kandidater all data som nämns under punkt a Personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR)

5. Kundtjänst

Här hittar du mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst:


a. Information om behandling

Datakategorier Syftet Rättslig grund I förekommande fall legitimt intresse Lagringstid
Personuppgifter, kontaktuppgifter, innehållet av förfrågningen/klagomålet Behandling av kundförfrågningar och klagomål från användare artikel 6 punkt 1 b), f) Kundlojalitet, förbättring av våra tjänster Behandling av förfrågan
Uppgifter om utbildningen Upprättning av studentrabatter artikel 6 punkt 1 b), f) Tidsrummet för rabatten

b. Mottagare av personuppgifter

Mottagarkategori Berörda uppgifter Rättslig grund för överföringen I förekommande fall legitimt intresse
Tjänsteleverantörer för förvaltning av kontakt all data som nämns under punkt a Personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR)

6. Orderbehandling

I följande beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter när du lägger en beställning hos oss


a. Information om behandling

Datakategorier Syftet Rättslig grund I förekommande fall legitimt intresse Lagringstid
Personuppgifter, adressuppgifter, kontaktuppgifter, orderinformation, betalningsinformation Behandling av beställningen artikel 6 punkt 1 b), f) 10 år
Personuppgifter, adressuppgifter, kontaktuppgifter, betalningsinformation Registrering med ett användarkonto, om inte en beställning som gäst önskas artikel 6 punkt 1 a) För att radera användarkontot på användarens begäran
E-postadress, personuppgifter Se punkt 3.2 Nyhetsbrev (direktmarknadsföring i samband med inköp av varor)

b. Mottagare av personuppgifter

Mottagarkategori Berörda uppgifter Rättslig grund för överföringen I förekommande fall legitimt intresse
Tjänsteleverantör av värdtjänster och appar Personuppgifter, adressuppgifter, kontaktuppgifter, orderinformation, betalningsinformation Personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR)
Leverantör av betalningstjänster Personuppgifter, betalningsinformation Personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR)
Leverantör Personuppgifter, adresser artikel 6 punkt 1 b) GDPR
Leverantör Kontaktuppgifter artikel 6 punkt 1 a) GDPR

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

7. Spårning and Cookies – General Information

(1) Compulsory Cookies

We use different Technologies to ensure that our website functions well and is easy to use. The following Technologies are used for functional purposes:

 

a. Compulsory Cookies

Partner Name Party Domain Expiration Date Description Information
stoffe.de* cc-mw8KcILEV9oAAAFU2RkSjlMQ First Party stoffe.de* 19 days Cookie allows customer's to keep their basket even after their regular session has ended for some reason
rvdata-Fabfab-DE-products First Party stoffe.de* Persistent This cookie stores the recently viewed products
SecureSessionID-GYUKcILEJZoAAAFU_BgSjlMQ First Party stoffe.de* Session This secure cookie, SecureSessionID, prevents session hijacking in case web sites are sent via HTTPS but the user is not required to be logged in.
displayNLP First Party stoffe.de* 60 days Displays the newsletter layer.
st-data First Party stoffe.de* Persistent Cookie in order to use the Fabric Table.
st-list First Party stoffe.de* 60 days Cookie in order to use the Fabric Table.
st-dont-ask First Party stoffe.de* 60 days Cookie in order to use the Fabric Table.
ff_cc First Party stoffe.de* 365 days This cookie is set to determine if the cookie bar is accepted.
AnalyseCookiesEnabled First Party stoffe.de* 365 days This cookie registers the cookie settings.
MarketingCookiesEnabled First Party stoffe.de* 365 days This cookie registers the cookie settings.
loginReferrer First Party stoffe.de* Session Saves the last visited page before being redirected to the login page.
BLSWishlist First Party stoffe.de* 60 days Used to create the wishlist.
_derived_epik First Party stoffe.de* pending This cookie is served by Vimeo, enable certain features and remember users preferences.
pgid-Fabfab-DE-Site First Party stoffe.de* Session Intershop Default Personalization Group ID cookie. PGID cookie defines the PGID cookie generation.
smcx_0_last_shown_at First Party stoffe.de* Session Used in context with the website’s pop-up questionnaires and messengering.
Sid First Party stoffe.de* Session Links your actions as a user of the website during a browser session.
Google 1P_JAR Third Party google.com 30 days Cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website. http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
rc::c Third Party google.com Session This cookie is used to distinguish between humans and bots. http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
New Relic JSESSIONID Third Party nr-data.net Session Preserves users states across page requests. https://newrelic.com/termsandconditions/privacy
SalesForce Commerce Cloud __cfduid Third Party fabfab.net 30 days Cookie is set by the CloudFlare service to identify trusted web traffic. It does not correspond to any user id in the web application, nor does the cookie store any personally identifiable information https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

(2) Analytical and functional Cookies

We analyze your behavior on our website, using cookies and trackers, to improve our website and to adapt it to your wishes. We hope that by analyzing this data our website is as user-friendly as possible.

Cookie settings can be changed here.

The following Technologies are used for analytical and functional purposes:

 

b. Analytical and functional Cookies

Partner Name Party Domain Expiration Date Description Information
Google (Google Analytics) _gid First Party stoffe.de* 1 days Cookie is part of Google Universal Analytics and is primarily used to track visits to any site which uses Google Analytics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_ga First Party stoffe.de* 730 days Cookie is used to determine unique visitors to the site and it is updated with each page view. Cookie is provided with a unique ID that Google Analytics uses to ensure both the validity and accessibility of the cookie as an extra security measure. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
stoffe.de (Google Analytics) _gacid First Party stoffe.de* Persistent These cookies are set by Google to collect visitor statistics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_ga_acreg First Party stoffe.de* 10sec - 5min These cookies are set by Google to collect visitor statistics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_ga_ct First Party stoffe.de* 360 days These cookies are set by Google to collect visitor statistics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_ga_lc First Party stoffe.de* 30 min These cookies are set by Google to collect visitor statistics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_ga_nlref First Party stoffe.de* 10sec - 5min These cookies are set by Google to collect visitor statistics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_ga_pc First Party stoffe.de* 30 min This cookie is set to determine if the cookie bar is accepted. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_ga_tc First Party stoffe.de* 6 sec This cookie registers the cookie settings. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_ga_uid First Party stoffe.de* 360 days These cookies are set by Google to collect visitor statistics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_ga_ut First Party stoffe.de* 360 days These cookies are set by Google to collect visitor statistics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_gat_gaLocal First Party stoffe.de* 1 min Used to throttle request rate. https://policies.google.com/technologies/types

Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google (Optimize) _opt_awcid First Party stoffe.de* 1 day Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs. http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
_opt_awkid First Party stoffe.de* 1 day Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs. http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
_opt_utmc First Party stoffe.de* 1 day Stores the last utm_campaign query parameter. http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
_opt_awgid First Party stoffe.de* 1 day Links your actions as a user of the website during a browser session. http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
_opt_awmid First Party stoffe.de* 1 day Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs. http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
_gaexp First Party stoffe.de* 90 days Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in. http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
stoffe.de ctt_DE First Party stoffe.de* 1 day Identification of traffic source time out cookie
ct_DE First Party stoffe.de* 30 days Helps to identify the traffic source
Criteo _gid Third Party criteo.com 1 day Website Usage Statistics http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
_ga Third Party criteo.com 2 years Website Usage Statistics http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
ajs_group_id Third Party criteo.com 365 days These cookies track visitor usage and events within the website http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
ajs_user_id Third Party criteo.com 365 days This cookie helps track visitor usage, events, target marketing, and can also measure application performance and stability http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
amplitude_id_# Third Party criteo.com 365 days Website Usage Statistics http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
_hjid Third Party criteo.com Session It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
amplitude_idundefined Third Party criteo.com Session Pending http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
uid Third Party criteo.com 396 days Pending http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
Surveymonkey CX_XXXXXXXX Third Party surveymonkey.com 365 days Used for pop-up surveys to track whether the survey was already taken to avoid re-showing the pop-up. https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-16
RP_XXXXXXXX Third Party surveymonkey.com 90 days Enforces the one response per computer setting. https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy
attr_multitouch Third Party surveymonkey.com 365 days Used in context with SEO and conversion optimization. Gathers any user reports or behavioral data into reports for the website operator. This service is provided by a third-party analysis-service. https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-17
ep# Third Party surveymonkey.com 1 day Cookie is necessary in order for a survey to operate correctly. https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-17
ep201 Third Party surveymonkey.com 30 minutes Set by load balancer. User tracking for abuse and troubleshooting problems. https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-18
ep202 Third Party surveymonkey.com 90 days Used as a unique user identifier to test experiences. It’s also used on our respondent experience page to measure survey completion rates. https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-19
ep203 Third Party surveymonkey.com 90 days Used to identify browsers for Account Verification. https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy
SM_Cookie Third Party surveymonkey.com 60 days Gathers information on the user’s interaction with the SurveyMonkey-Widget on the website, for statistical analysis and website optimization. https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy
Emarsys scarab.visitor First Party stoffe.de* 365 days This cookie stores the visitor id which will identify the visitor through multiple sessions to give a consistent experience.
scarabTestKey First Party stoffe.de* 365 days This cookie stores the visitor id which will identify the visitor through multiple sessions to give a consistent experience.
xp Third Party recommender.scarabresearch.com 365 days Product suggestions
xp Third Party recommender-eu.scarabresearch.com 365 days Product suggestions
s Third Party recommender.scarabresearch.com Session Product suggestions
s Third Party recommender-eu.scarabresearch.com Session Product suggestions
cdv Third Party recommender.scarabresearch.com 365 days Product suggestions
cdv Third Party recommender-eu.scarabresearch.com 365 days Product suggestions

*we refer to stoffe.de, tissus.net, myfabrics.co.uk, stoffen.net, kankaita.com, lakta.cz, stofkiosken.dk, tecidos.com.pt, telas.es, tessuti.com, tkaniny.net, tyg.se

Current Version status 20.05.2020

 

(3) Marketing Cookies

These cookies are placed by us and selected third parties. They are used to deliver adverts relevant to you and your interests and are used in a way to limit the number of times you see an advertisement. The cookies are also used to help measure the effectiveness of advertising campaigns. They will uniquely identify your browser and internet device. If you do not allow these cookies, the advertising displayed on our website will be less targeted.

You can change your cookie settings here.

 

c. Marketing Cookies

Partner Name Party Domain Expiration Date Description Information
AWIN _aw_m_<ID> First Party stoffe.de* 365 days Set when a user clicks on one of our links and is used to let us and the advertiser know the website from which the user came. https://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
aw<ID> Third Party .awin1.com 30 days Set when a user clicks on one of our links and lets us and the advertiser know the website from which the user came. https://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
awpv<ID> Third Party .awin1.com pending pending https://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
AWSESS Third Party .awin1.com Session Set when a user sees an advert and is used to make sure we do not keep showing users the same advert. https://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
bId Third Party .awin1.com 360 days Cookie gets placed by Awin to track if visitors are coming from publishersites and reward them for this. Anonimized data is shared with Awin.  https://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
BingAds _uetmsclkid First Party stoffe.de* 90 days Used to track conversions from ads displayed by BingAds These cookies are set on browsers only after clicking on a Wicket Labs ad on BingAds. https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
_uetsid First Party stoffe.de* 30 min This cookie is used by Bing to determine what ads should be shown that may be relevant to the end user perusing the site. https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
_uetmsclkid_exp First Party stoffe.de* pending Determines the operational time of uetmsclkid. https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
_uetsid_exp First Party stoffe.de* pending Determines the operational time of uetsid https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Criteo cto_lwid First Party stoffe.de* 396 days This cookie is set by Criteo for marketing activities.The data is anonymous and helps Google deliver relevant advertising on other websites. http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
_fbp Third Party criteo.com 90 days Cookie used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
uid Third Party criteo.com 396 days This cookie provides a uniquely assigned, machine-generated user ID and gathers data about activity on the website. This data may be sent to a 3rd party for analysis and reporting. http://ailab.criteo.com/cookie-declaration/
Facebook _fbp First Party stoffe.de* 90 days Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers https://www.facebook.com/policy/cookies/
datr Third Party facebook.com 730 days Identifies browsers for purposes of security and site integrity, including for account recovery, and identification of potentially compromised accounts. https://www.facebook.com/policy/cookies/
sb Third Party facebook.com 730 days Identifies browser for login authentication purposes. https://www.facebook.com/policy/cookies/
fr Third Party facebook.com 90 days Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. https://www.facebook.com/policy/cookies/
tr Third Party facebook.com Session Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. https://www.facebook.com/policy/cookies/
Google (Google Ads / Conversion Linker) _gcl_* First Party stoffe.de* 90 days These cookies are set by Google for marketing activities. https://policies.google.com/technologies/types
_gac_<property-id> First Party stoffe.de* 90 days Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and Google Ads accounts, Google Ads website conversion tags will read this cookie unless you opt-out. https://policies.google.com/technologies/types
  test_cookie Third Party doubleclick.net 15 min Used to check if the user's browser supports cookies.
IDE Third Party doubleclick.net 1 day Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user
ANID Third Party google.com Persistent The "ANID" cookie is used for advertising served across the web and stored in google.com. https://policies.google.com/technologies/types
CONSENT Third Party google.com Persistent This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website. https://policies.google.com/technologies/types
NID Third Party google.com 183 days This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites. https://policies.google.com/technologies/types
Time Out Cookie Third Party doubleclick.net Session This cookie is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. It tracks the visitor across devices and marketing channels.
pagead/1p-user-list/# Third Party google.com Session Generated by Google pagead dynamic marketing to track events such as conversions or other meaningful user interactions https://policies.google.com/technologies/types
Pinterest _pin_unauth First Party stoffe.de* 365 days Pending https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data
_pinterest_ct* Third Party .ct.pinterest.com 365 days Cookies are set whenever the Pinner visits an Advertiser's site which has the Pinterest Tag installed. https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data
_pinterest_sess Third Party .ct.pinterest.com 357 days The Pinterest login cookie. Contains user id(s), authentication token(s), timestamp, etc. https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data
user Third Party .ct.pinterest.com Session Used by Pinterest to track the usage of services. https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data
v3 Third Party .ct.pinterest.com Session Used by Pinterest to track the usage of services. https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data
stoffe.de sc_timings Third Party stoffe.de* Persistent Pending

*we refer to stoffe.de, tissus.net, myfabrics.co.uk, stoffen.net, kankaita.com, lakta.cz, stofkiosken.dk, tecidos.com.pt, telas.es, tessuti.com, tkaniny.net, tyg.se

Current Version status 20.05.2020

 

How to Restrict or Block Cookies

 

These websites provide more information about cookie-settings:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Network Advertising Initiative opt-out page: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

 

 

III. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

1. Rätt att göra invändningar

Behandlar vi dina personuppgifter för direktreklam har du alltid rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i reklamsyften. Detta gäller även profilering, om denna står i samband med direktreklam.

Du har dessutom rätt att alltid göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 6 punkt 1 e) eller f) GDPR på grund av skäl som härrör din speciella situation. Detta gäller även profilering som skyddas av denna förordning. Det är gratis att göra invändningar. Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna under I.2.

2. Rätt till tillgång

Du har rätt att veta om personuppgifter om dig har behandlats av oss, vilka personuppgifter det i så fall är fråga om samt annan information i enlighet med artikel 15 GDPR.

3. Rätt till rättelse

Du har rätt att omedelbart få felaktiga personuppgifter om dig rättat (artikel 16 GDPR). Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter – även genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

4. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att dina personuppgifter raders omedelbart, om en av skälen nämnd i artikel 17 punkt 1 GDPR gäller och behandlingen inte är nödvändig av skälen som anges i artikel 17 punkt 3 GDPR.

5. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om en förutsättning enligt artikel 18 punkt a) till d) GDPR är tillämplig.

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har dessutom rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, när detta är tekniskt möjligt. Detta gäller alltid när behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Detta gäller därför inte data i pappersform.

7. Rätt att göra invändningar vid samtycke

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Lagligheten av behandlingen grundad på ditt samtycke till tidpunkten av återkallelsen påverkas inte.

8. Rätten att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.